format research paper how to do your homework properly mergers and acquisitions research papers homework expert doctoral dissertation of

EPC Facilitators

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) werkt met 14 Europese partners samen in het GuarantEE programma, onderdeel van Horizon 2020. GuarantEE stimuleert de toepassing van Energieprestatiecontracten, ESCo’s en EPC-facilitators.

Via deze QBISnl pagina kunnen gebouwbeheerders deskundige en onafhankelijke EPC-facilitators vinden, en kunnen EPC-facilitators zich laten registreren door middel van een Eigen Verklaring.

Energieprestatiecontracten

Het is mogelijk om het verduurzamen van gebouwen en het uitbesteden van onderhoud te combineren. Dat kan door energieprestatiecontracten (EPC's) af te sluiten met beheer- en onderhoudsbedrijven. Deze noemen we Energy Service Companies (ESCo’s).

Gebouweigenaren kunnen op deze manier CO2 uitstoot verminderen en kosten besparen. Ook kunnen ESCo’s gebouweigenaren helpen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de EPBD regelgeving(energielabel, installatiekeuringen, aircoregeling, etc.), Energie-audit (EED), Wet Milieubeheer en het Energieakkoord.

EPC-facilitators

Uit ervaringen in een tiental Europese landen blijkt, dat de inzet van deskundige en onafhankelijke EPC-facilitators belangrijk is om tot verduurzaming van gebouwen te komen op basis van een EPC. EPC-facilitators ondersteunen opdrachtgevers bij de vraagformulering. Daarnaast zien zij erop toe dat uitvoerende partijen de juiste antwoorden geven. EPC-facilitators kunnen opdrachtgevers helpen met:

 • Opstellen van ambities en een strategie.
 • Het verzamelen van vastgoeddata.
 • Energetische kennis.
 • Het opstellen van goede business cases.
 • Financiële kennis en het zoeken van financieringsmogelijkheden.
 • Afweging welke onderdelen kunnen worden uitbesteed.
 • Juridische en aanbestedingstechnische kennis.
 • Procesbegeleiding bij interne communicatie en bij het besluitvormingstraject.
 • Samenwerking tussen opdrachtgever en ESCo en omgaan met conflicten.

Maatschappelijk vastgoed

In Nederland staat circa 90 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed; bijna de helft is eigendom van gemeenten. Hier ligt een enorm energie- en kostenbesparingspotentieel. Overheden zijn aanbestedingsplichtig. Het aanbesteden van onderhoud of renovatie is voor veel gemeenten echter een complexe en tijdrovende klus. De voorbereiding vraagt veel expertise en is complex en tijdrovend; dit vertaalt zich terug in een contract waarin de gemeente gedurende lange tijd wordt ontzorgd, en tegelijkertijd wel de regie behoudt.

Criteria voor EPC-facilitators

Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van EPC-facilitators te borgen, heeft RVO.nl in het kader van het GuarantEE programma criteria en een Eigen Verklaring ontwikkeld. Personen die zich als EPC-facilitator willen kwalificeren, kunnen zich op deze website laten registeren door:

 • De Eigen Verklaring in te vullen en te ondertekenen.
 • De GuarantEE EPC Facilitators Criteria te ondertekenen.
 • De Transparense Code of Conduct te ondertekenen.
 • Te werken volgens de werkwijze van GuarantEE en EESI2020.
 • Hun CV te publiceren.
 • Referenties op te geven.

NB 1: Het gaat om een Eigen Verklaring op persoonsniveau (geen bedrijven).
NB 2: Opdrachtgevers, zoals gemeenten, moeten de facilitators zelf betalen.

In de lijst vindt u alle contactgegevens en referenties van EPC-facilitators. De getekende verklaringen zijn in bezit van QBISnl en eventueel via hen op te vragen bij QBISnl. Het template van de verklaring is hier in te zien.

Onafhankelijkheid

Voor gemeenten is onafhankelijkheid zeer belangrijk. Er mogen immers geen conflicterende belangen ontstaan. De regels zijn helder:

 • De EPC-facilitator mag (direct danwel indirect) niet als inschrijver deelnemen aan de betreffende tender.
 • De EPC-facilitator mag niet betrokken zijn bij één van de aanbieders van de betreffende tender.

Deze voorwaarden kan de opdrachtgever (de gemeente) vastleggen in de opdracht voor het adviestraject.

De opdrachtgever kan wel via een EPC-facilitator om advies en input vragen voor de aanbestedende diensten. Dit kan helpen om de vraagspecificatie te verbeteren en/of één van de inschrijvers te adviseren. Zo blijft overleg tussen opdrachtgever en marktpartij transparant. Ook kunnen de partijen hierdoor tot de beste oplossing komen. De EPC-facilitator brengt zodoende de belangen van beide partijen in balans.

Europese programma’s rond EPC’s en EPC-facilitators

 • GuarantEE: RVO.nl faciliteert in het kader van het Europese GuarantEE-programma een Nederlandse en een Europese EPC-facilitatorspoule. Nederland werkt samen met 14 Europese partners. De kennis en ervaring van de partners gebruiken we voor het ontwikkelen van deze poule en het vergroten van kennis.
 • IEA Taak 16: Het internationale kader IEA DSM Task 16 is naar EPC-facilitators beschreven.
 • Transparense Gedragscode: Bij energieprestatiecontracten gaan opdrachtgever en opdrachtnemer een meerjarige samenwerking aan. Daarom is de Europese Gedragscode voor energieprestatiecontracten ontwikkeld. Op de website van ESCoNetwerk Nederland vindt u de gedragscode (Code of Conduct, Europees Transparense project). Ook treft u er een overzicht van bedrijven en facilitators die deze gedragscode onderschrijven.

Meer informatie

- RVO website over EPC’s, met o.a. 4 whitepapers met voorbeeldprojecten
- RVO website over EPC Facilitators
- GuarantEE NL website
- GuarantEE EU website
- GuarantEE forum voor EPC-facilitators
- IEA DSM Taak 16
- IEA DSM Taak 16 beschrijving rol EPC-facilitators
- ESCOnetwerk Gedragscode


EPC Facilitators