action plan templates for business cow calf business plan how do i do my math homework college essay determination buy easy essay business plan contests

Partners

QBISnl wil de kwaliteit en ontwikkeling van de installatie-, bouwtechniek en van de vakmensen hoog en up to date houden. Daarom word QBISnl gesteund door de overheid en werken we samen met diverse partners:

Kennisinstituut ISSO

ISSO versterkt de installatietechniek. Dit instituut heeft als doel de eenduidigheid te bevorderen en door normatieve richtlijnen, kwalitatief hoogwaardige installaties inzichtelijk te maken. In samenwerking met CITO organiseert ISSO examens waarmee installateurs hun vakbekwaamheid kunnen aantonen.

InstallQ

InstallQ is schemabeheerder/accreditatie-instelling en bewaakt de kwaliteitsborging binnen de installatiesector. InstallQ beheert regelingen op het gebied van certificering (BRL’en) en erkenning van bedrijven. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Dit doen ze met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving.

Milieu Centraal

De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal informeert consumenten over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Duurzame Energie Prestatie Keur Stichting (DEPK)

DEPK is een initiatief van Duurzame Energie koepel en Holland Solar. Ze beheert kwaliteitskeurmerken op het gebied van duurzame energetische producten en diensten.

Sfeerverwarmingsgilde Branchevereniging

Het Sfeerverwarmingsgilde beheert de officiële erkenningsregeling voor installateurs van sfeerverwarming (EVIS).

OK voor Installaties (OVI)

Stichting OK Voor Installaties verzorgt het kwaliteitslabel ‘OK CV’. Hiervoor worden bedrijven die aan criteria voldoen gelicenseerd voor het afgeven van het label. Techniek Nederland (vh UNETO-VNI) voert een belangrijk deel van de uitvoerende activiteiten voor OVI uit. Het initiatief is ontwikkeld door UNETO-VNI (branchevereniging voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel), het VFK (Vereniging Fabrikanten van Ketels), nu Nederlandse Verwarmings Industrie NVI en het Ministerie van Binnenlandse Zaken (uitvoering door RVO, de Raad voor Ondernemend Nederland). Stichting OVI wordt opgeheven zodra de wettelijke certificering voor gasverbrandingsinstallaties is ingevoerd.

BDA Dak- en Gevelopleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen is een opleidingsinstituut in de bouwwereld op het gebied van daken, gevels en zonne-energie. Ze heeft een brede expertise op het gebied van daken en gevels, waaronder het ontwerp, de uitvoering, het onderhoud en het beheer.

KNX

KNX is de enige wereldwijd erkende standaard voor woning- en gebouwautomatisering. KNX is een communicatieprotocol dat men kan gebruiken om installaties en apparaten te automatiseren en te koppelen.

Stichting KliQ

KliQ beheert de persoonsschema’s voor koudetechniek en klimaatbeheersing. Het initiatief wordt gesteund door een groot aantal (markt)partijen. Hiermee willen ze de kwaliteit in de sector op integrale wijze bewaken. Behalve natuurlijke koudemiddelen bewaakt KliQ ook andere persoonsschema’s in de branche.

Alle certificaten vanaf 2011 tot 31 maart 2017 zijn ook geregistreerd in het register DNV (CertCheck.nl)

NVKL

De NVKL is de brancheorganisatie en het kenniscentrum voor klimaatbeheersing en koudetechniek. Onder de NVKL-leden vindt u leveranciers, installateurs en aanverwante bedrijven uit de branches koudetechniek en klimaattechniek. De bij de NVKL aangesloten installatiebedrijven voldoen aan de erkenningsregeling voor klimaat- en/of koudetechniek. Deze bedrijven staan voor kennis, kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit.

STEK

STEK (de certificeringsorganisatie voor Koude & Klimaattechniek) maakt zich sinds 1992 sterk om (in)directe emissies in de koude en klimaattechniek terug te dringen. Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid staan daarbij centraal. Wij zijn er voor alle partijen die in koude en klimaatbranche, zoals monteurs, ondernemers, eigenaren / beheerders van koelinstallaties, kennisinstituten en de overheid. Ons werk kent drie pijlers: certificering voor ondernemingen, examinering/certificering van personen en kennisoverdracht.

12Build

Het offerteplatform voor de bouw. Zowel in de tenderfase als daarna biedt 12Build de ideale oplossingen om samen te werken aan een geslaagd project.

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel.

FedEC

FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast wil FedEC de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen. Om ook de Europese rol van FedEC te borgen is FedEC lid van het Europese platform ENEP.