lund university phd thesis example of methodology in research proposal essay about online news how to write a master#39s dissertation proposal essay on martin luther king development essay writing dissertation on guantamo bay prison writing summary essay dissertation sur kafka international business dissertation

Disclaimer

Bij gebruik van de website www.qbis.nl of andere websites van QBISnl B.V. gelden voor de gebruiker de volgende bepalingen:

Toegang tot onderdelen van deze website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een login-naam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van deze website. Het is gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciƫle - exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door de gebruiker of een derde.

Gegevens die de gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan QBISnl B.V. opgeeft, worden door QBISnl B.V. geregistreerd conform de toepasselijke wetgeving. De gebruiker heeft het recht de geregistreerde gegevens op te vragen. Voor zover de gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn, zal hij QBISnl B.V. daarvan in kennis stellen.

Hoewel QBISnl B.V. veel aandacht heeft besteed aan het samenstellen van deze website, zijn QBISnl B.V., uitgevers, auteurs en/of redacteuren op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden van de informatie, producten en/of diensten die door middel van, dan wel via deze website wordt verschaft. Dit geldt ook voor schade door virussen en/of niet-bereikbaarheid van de website of een website waarnaar wordt verwezen.

Alle informatie op deze website is beschermd door de Auteurswet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QBISnl B.V..

Op alle overeenkomsten met en producten van QBISnl B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van QBISnl B.V. van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn op te vragen bij QBISnl B.V..